Responsable: Dr. Roger Poblet Cózar (MD)

Es tracta d’una àrea centrada en la valoració de les característiques físiques (estructurals i funcionals) de l’esportista per tal d’oferir un servei de:

 • Assessorament i orientació per a la práctica d’exercici físic i esport
 • Assessorament en la planificació de l’entrenament de l’esportista
 • Autorització per a la pràctica física en el cas de revisions per esport federat i per presentar-se a oposicions o proves d’accés per aquelles activitats que requereixin una revisió esportiva

Els tipus de revisions s’ajusten als suggeriments formulats per la Generalitat de Catalunya en la seva Guia de Prescripció d’Exercici Físic per a la Salut. Oferim per tant dos tipus de revisions:

La revisió mèdico esportiva de tipus I consisteix en:

 • Anamnesi
 • Exploració Física general (per aparells) : cardiològica, respiratori, de l’aparell locomotor
 • Antropometria bàsica (Index de massa corporal)
 • Electrocardiograma de 12 d.
 • Seguiment de patologies si escau
 • Realització d’un informe medicoesportiu
 • Elaboració d’un Certificat Mèdic Esportiu

La revisió mèdic esportiva tipus II, contempla tots els apartats de la tipus I i a més:

 • Prova d’esforç màxima o submàxima amb monitorització cardiaca.

A més a més, es pot complementar amb una cineatropometria ampliada, espirometria i altres proves més específiques que siguin obligatòries per determinats concursos-oposicions

La realització d’aquestes valoracions ha de permetre despistar possibles malalties o dolències que impedeixin o dificultin la pràctica d’exercici físic

Un cop finalitzada la revisió s’atorgarà a l’esportista un informe mèdic on s’informarà de les proves realitzades i el resultat de les mateixes. I en el cas de no observar cap tipus d’impediment per a la pràctica física s’expedirà un certificat mèdico esportiu amb validesa per a la pràctica de qualsevol esport, a excepció dels que requereixin algunes proves més específiques.

A banda de les valoracions funcionals oferim també un servei d’assessorament nutricional, ajuts ergogènics i control de la composició corporal orientat a la pràctica esportiva de rendiment i de lleure

trauma consult