trauma consult

Responsable: Dr. David Carreras (PhD)

A l’àrea d’entrenament neuromuscular, es desenvolupen nous mètodes que permeten optimitzar el sistema neuromuscular des del control específic del múscul fins la seva transferència en l’acció tècnica esportiva.

El Neuromuscular Exercise Sequence© (NES©) és un nou mètode creat i dissenyat pel propi Dr. Carreras que combina innovadores tècniques d’aplicació d’exercicis actius que permeten optimitzar el sistema neuromuscular.

En la primera fase del NES©, la implementació de tècniques com Muscle Activation Technique (MAT©) permeten detectar i corregir les inestabilitats i inhibicions musculars provocades per les males postures de la vida quotidiana o pel sobreesforç de l’activitat física i esportiva. En la segona fase del NES© , s’individualitza i personalitza seqüències d’exercicis que permeten mantenir l’estabilitat i el control muscular, al mateix temps que es recupera la funció i es corregeixen les descompensacions; les tècniques de Muscle Energetic Technique (MET©) s’apliquen freqüentment en aquesta fase.

NES® és un mètode molt eficient en processos de recuperació, rehabilitació, readaptació; tant des d’una vessant d’integració funcional a la vida quotidiana, com de garantir un re-entrenament per assolir l’optimització del rendiment esportiu.